Yakın ilişkilerde yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulması ve çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamaları için zaman zaman Aile çift terapisi desteği alınabilmektedir. Sürekli bir yakınlık halinde olunan kişilerle çatışmaların yaşanması oldukça doğaldır. Önemli olan bu çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözebilmektir. Doğru yönde değişimlerin sağlanması için de uzman yardımı alınması süreci kolay ve etkin kılmaya yarar.

Aile Çift Terapisi Nedir

Psikolojik çözümlemelerde ailenin yeri çok büyüktür. Bu nedenle aile değerlendirilmesi sürecinde bir veya daha çok görüşme olabilir. Bu görüşmelerde uzman aile arasındaki iletişimi görmekte ve var olan durum hakkında bazı saptamalara gitmektedir. Terapistlerin pek çoğu değerlendirmelerde çocukların da bulunması gerektiği konusunda hemfikirdir.

Aile Çift Terapisi Alma Nedenleri

Genel itibariyle evliliğin ve ailenin devamını engelleyecek ya da ağır yara almasına sebep olacak bir problemle karşılaşanlar bu hizmetten faydalanabilmektedir. Sıklıkla aile terapisine gelinmesinin nedenleri ise şunlardır:

Yaklaşıp olarak görüşmeler doksan dakika kadar sürmekte olup bu süre içinde uzman gerekli görürse bireysel görüşmeler de yapabilmektedir. Terapiler bireylerin başkalarıyla kurmuş oldukları ilişkiler, duygusal doyumları ve ruh sağlıkları açısından çok önemlidir. Özellikle eş, çocuk ve ebeveyn gibi yakınlıkların olduğu kişilerle kurulan ilişkilerdeki çatışmalar daha zor ve sıkıntılı sonuçlar doğurabilmektedir.

Aile Çift Terapisinin Önemi

Son yıllarda giderek önemini arttıran bir psikoloji dalı olarak insanların da farkındalık kazandığını söylemek mümkündür. Zor ve sıkıntılı bu süreçten kurtulabilmek için köklü bir değişim ihtiyacı hissedilmektedir. Uzman bu noktada devreye girerek aile üyelerinin kendi içinde birbirlerine yardım edebilmelerini ve iletişim kurmalarını mümkün kılan yollar bulmalarına yardımcı olur.

Aile Çift Terapisi Nedir

Bu çalışmaların uzun vadeli etkileri görülmektedir. Terapi alan kişiler kendilerini ve diğer aile bireylerini daha iyi tanımaya ve anlamaya başlar. Böylece aile çift terapisi ile kişiler arası ilişkiler desteklenmiş olur. Sorunlarla baş etme yetenekleri de sonradan yaşanacak olası bir problemde yararlı olur. Bu hizmetteki yetkinliği ile öne çıkan Uzman Klinik Psikolog Ceren Açıkgöz’ün pek çok ailenin kaderini değiştirdiği söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir